Thời tiết Xã Đắk Lao 5 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã  Đắk Lao Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã  Đắk Lao
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã  Đắk Lao Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã  Đắk Lao
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã  Đắk Lao Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã  Đắk Lao
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.38 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã  Đắk Lao Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.7 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã  Đắk Lao
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã  Đắk Lao Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.24 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã  Đắk Lao
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Lao vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Lao