Thời tiết Xã Đắk N'Drót 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đắk N'Drót Thứ 7 - 15/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk N'Drót
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đắk N'Drót CN - 16/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk N'Drót
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đắk N'Drót Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk N'Drót
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk N'Drót Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk N'Drót
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk N'Drót Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.43 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk N'Drót
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.37 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk N'Drót vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk N'Drót