Thời tiết Xã Đắk R'La 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đắk R'La Thứ 7 - 15/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.7 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk R'La
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đắk R'La CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk R'La
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đắk R'La Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk R'La
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk R'La vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk R'La