Thời tiết Xã Đắk Sắk 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đắk Sắk Thứ 7 - 15/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Sắk
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đắk Sắk CN - 16/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Sắk
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đắk Sắk Thứ 2 - 17/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.44 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Sắk
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Sắk vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Sắk