Thời tiết Huyện Đắk Song 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Huyện Đắk Song Thứ 7 - 15/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Song
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.36 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Huyện Đắk Song CN - 16/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Song
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Huyện Đắk Song Thứ 2 - 17/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Song
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.98 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Huyện Đắk Song Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Song
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Huyện Đắk Song Thứ 4 - 19/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Song
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.37 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song vào 5 ngày tới