Thời tiết Xã Buôn Choah 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Buôn Choah Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Choah
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Buôn Choah Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.21 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Choah
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.64 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Buôn Choah Thứ 5 - 20/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Choah
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Buôn Choah vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Buôn Choah