Thời tiết Xã Đức Xuyên 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Đức Xuyên Thứ 3 - 25/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Xuyên
Độ ẩm

96 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.43 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Đức Xuyên Thứ 4 - 26/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Xuyên
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.95 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Đức Xuyên Thứ 5 - 27/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Xuyên
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Đức Xuyên Thứ 6 - 28/06

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Xuyên
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Đức Xuyên Thứ 7 - 29/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.68 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đức Xuyên
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Xuyên vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đức Xuyên