Thời tiết Xã Nâm N'Đir 3 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Nâm N'Đir Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.35 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm N'Đir
Độ ẩm

96 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Nâm N'Đir Thứ 4 - 26/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm N'Đir
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Nâm N'Đir Thứ 5 - 27/06

28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm N'Đir
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Nâm N'Đir vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Nâm N'Đir