Thời tiết Xã Nâm Nung 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Nâm Nung Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm Nung
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Nâm Nung Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm Nung
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Nâm Nung Thứ 5 - 20/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm Nung
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.37 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Nâm Nung Thứ 6 - 21/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm Nung
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Nâm Nung Thứ 7 - 22/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.59 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Nâm Nung
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nâm Nung vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Nâm Nung