Thời tiết Phường Nghĩa Thành 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Phường Nghĩa Thành Thứ 3 - 25/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Thành
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Phường Nghĩa Thành Thứ 4 - 26/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Thành
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:16

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Phường Nghĩa Thành Thứ 5 - 27/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Thành
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:17

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Phường Nghĩa Thành Thứ 6 - 28/06

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Thành
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:17

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Phường Nghĩa Thành Thứ 7 - 29/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Thành
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Nghĩa Thành vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Nghĩa Thành