Thời tiết Phường Nghĩa Trung 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Phường Nghĩa Trung Thứ 3 - 18/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Trung
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Phường Nghĩa Trung Thứ 4 - 19/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Trung
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.43 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Phường Nghĩa Trung Thứ 5 - 20/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Trung
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Phường Nghĩa Trung Thứ 6 - 21/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Trung
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:15

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Phường Nghĩa Trung Thứ 7 - 22/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Nghĩa Trung
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Nghĩa Trung vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Nghĩa Trung