Thời tiết Xã Đăk R'Moan 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đăk R'Moan Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đăk R'Moan
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đăk R'Moan Thứ 4 - 19/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đăk R'Moan
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đăk R'Moan Thứ 5 - 20/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đăk R'Moan
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.25 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đăk R'Moan vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đăk R'Moan