Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.41 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.71 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:33

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.52 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:32

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:32

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì Thứ 6 - 26/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:32

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì Thứ 7 - 27/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì