Thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì 3 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.37 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

CN - 14/07

Thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì CN - 14/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 15/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì