Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.63 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:36

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:35

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.12 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:35

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:35

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.13 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì