Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.18 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:36

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:36

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:36

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì Thứ 6 - 26/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:35

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì Thứ 7 - 27/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì