Thời tiết Xã Tản Hồng 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Tản Hồng Thứ 2 - 15/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Hồng
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:43

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Tản Hồng Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Hồng
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:43

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Tản Hồng Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.28 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Hồng
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Tản Hồng vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Tản Hồng