Thời tiết Xã Tản Lĩnh 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Tản Lĩnh Thứ 6 - 19/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

18.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Lĩnh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:42

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Tản Lĩnh Thứ 7 - 20/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

30.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Lĩnh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

CN - 21/07

Thời tiết Xã Tản Lĩnh CN - 21/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

25.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Lĩnh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.9 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Tản Lĩnh Thứ 2 - 22/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

21.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Lĩnh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:41

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Tản Lĩnh Thứ 3 - 23/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.7 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Tản Lĩnh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tản Lĩnh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Tản Lĩnh