Thời tiết Thị trấn Chi Đông 3 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Thị trấn Chi Đông CN - 21/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

18.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Chi Đông
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:40

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Thị trấn Chi Đông Thứ 2 - 22/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.98 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Chi Đông
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Thị trấn Chi Đông Thứ 3 - 23/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.39 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Chi Đông
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Chi Đông vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Chi Đông