Thời tiết Xã Đại Thịnh 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Đại Thịnh Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đại Thịnh
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

CN - 14/07

Thời tiết Xã Đại Thịnh CN - 14/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đại Thịnh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.21 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Đại Thịnh Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đại Thịnh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Đại Thịnh Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.61 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đại Thịnh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Đại Thịnh Thứ 4 - 17/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đại Thịnh
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.87 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đại Thịnh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đại Thịnh