Thời tiết Xã Thạch Đà 3 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Thạch Đà Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thạch Đà
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

CN - 14/07

Thời tiết Xã Thạch Đà CN - 14/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thạch Đà
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thạch Đà Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thạch Đà
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thạch Đà vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thạch Đà