Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

36.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

94 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

23.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.9 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.64 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 5 - 18/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.22 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.38 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.08 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì