Thời tiết Phường Đông Ngạc 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Đông Ngạc Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đông Ngạc
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Phường Đông Ngạc Thứ 7 - 20/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

27.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đông Ngạc
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

CN - 21/07

Thời tiết Phường Đông Ngạc CN - 21/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

23.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đông Ngạc
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.54 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Đông Ngạc Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

20.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đông Ngạc
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.17 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Đông Ngạc Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.26 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Đông Ngạc
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Đông Ngạc vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Đông Ngạc