Thời tiết Phường Phú Diễn 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Phú Diễn Thứ 3 - 23/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.59 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Diễn
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.99 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Phường Phú Diễn Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Diễn
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Phường Phú Diễn Thứ 5 - 25/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Diễn
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Phú Diễn vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phú Diễn