Thời tiết Phường Phúc Diễn 3 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Phúc Diễn Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc Diễn
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.6 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Phường Phúc Diễn Thứ 7 - 20/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

27.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc Diễn
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

CN - 21/07

Thời tiết Phường Phúc Diễn CN - 21/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

23.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc Diễn
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Phúc Diễn vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phúc Diễn