Thời tiết Phường Biên Giang 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Biên Giang Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Biên Giang
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.98 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Biên Giang Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

21.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Biên Giang
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Biên Giang Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

18.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Biên Giang
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Biên Giang vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Biên Giang