Thời tiết Phường Kiến Hưng 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Phường Kiến Hưng CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Kiến Hưng
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Kiến Hưng Thứ 2 - 22/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Kiến Hưng
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Kiến Hưng Thứ 3 - 23/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Kiến Hưng
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Phường Kiến Hưng Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Kiến Hưng
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Phường Kiến Hưng Thứ 5 - 25/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.68 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Kiến Hưng
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.21 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Kiến Hưng vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Kiến Hưng