Thời tiết Phường Phú La 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Phường Phú La Thứ 7 - 13/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.41 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú La
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

CN - 14/07

Thời tiết Phường Phú La CN - 14/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú La
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.38 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Phú La Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.09 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú La
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Phú La Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú La
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Phú La Thứ 4 - 17/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú La
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.81 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Phú La vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phú La