Thời tiết Phường Vạn Phúc 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Vạn Phúc Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Vạn Phúc
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.99 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Vạn Phúc Thứ 3 - 16/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

21.48 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Vạn Phúc
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Vạn Phúc Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

19.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Vạn Phúc
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Phường Vạn Phúc Thứ 5 - 18/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.82 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Vạn Phúc
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.85 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Vạn Phúc Thứ 6 - 19/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Vạn Phúc
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Vạn Phúc vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Vạn Phúc