Thời tiết Thị xã Sơn Tây 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:43

CN - 14/07

Thời tiết Thị xã Sơn Tây CN - 14/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Thị xã Sơn Tây Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.07 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.18 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Thị xã Sơn Tây Thứ 4 - 17/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.42 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.03 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sơn Tây vào 5 ngày tới