Thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây 3 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 20/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

CN - 21/07

Thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây