Thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây 3 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 13/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:21

CN - 14/07

Thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây CN - 14/07

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.12 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:21

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây Thứ 2 - 15/07

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:21

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây