Thời tiết Phường Sơn Lộc 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Phường Sơn Lộc CN - 21/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

22.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Sơn Lộc
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Sơn Lộc Thứ 2 - 22/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

19.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Sơn Lộc
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:40

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Sơn Lộc Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.8 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Sơn Lộc
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Phường Sơn Lộc Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Sơn Lộc
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Phường Sơn Lộc Thứ 5 - 25/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Sơn Lộc
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.99 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Sơn Lộc vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Sơn Lộc