Thời tiết Phường Xuân Khanh 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Xuân Khanh Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Khanh
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Xuân Khanh Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Khanh
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Xuân Khanh Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Khanh
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Xuân Khanh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Xuân Khanh