Thời tiết Xã Cổ Đông 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Cổ Đông Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đông
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Cổ Đông Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đông
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:40

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Cổ Đông Thứ 5 - 25/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cổ Đông
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.06 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Cổ Đông vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cổ Đông