Thời tiết Xã Ea BHốk 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.42 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.96 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.57 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.56 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea BHốk vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea BHốk