Thời tiết Xã Ea BHốk 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 4 - 26/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.95 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.61 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 6 - 28/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Ea BHốk Thứ 7 - 29/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea BHốk
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea BHốk vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea BHốk