Thời tiết Xã Cư Pui 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Cư Pui Thứ 7 - 15/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.66 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Pui
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

CN - 16/06

Thời tiết Xã Cư Pui CN - 16/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Pui
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Cư Pui Thứ 2 - 17/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Pui
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Cư Pui Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Pui
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.25 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Cư Pui Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Pui
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư Pui vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư Pui