Thời tiết Xã Ea Kênh 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 7 - 15/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

CN - 16/06

Thời tiết Xã Ea Kênh CN - 16/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.09 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.02 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Kênh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Kênh