Thời tiết Xã Ea Kênh 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.84 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.27 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.66 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.04 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Ea Kênh Thứ 7 - 22/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kênh
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Kênh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Kênh