Thời tiết Xã Ea KNuec 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Ea KNuec Thứ 7 - 15/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.28 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea KNuec
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

CN - 16/06

Thời tiết Xã Ea KNuec CN - 16/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.27 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea KNuec
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea KNuec Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.37 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea KNuec
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea KNuec Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea KNuec
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea KNuec Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea KNuec
Độ ẩm

58 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea KNuec vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea KNuec