Thời tiết Xã Ea Yiêng 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 7 - 15/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Yiêng vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Yiêng