Thời tiết Xã Ea Yiêng 5 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

58 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.87 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.56 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Ea Yiêng Thứ 6 - 21/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yiêng
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.18 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Yiêng vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Yiêng