Thời tiết Xã Ea Yông 3 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Ea Yông Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yông
Độ ẩm

94 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Ea Yông Thứ 4 - 26/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yông
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Ea Yông Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Yông
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.72 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Yông vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Yông