Thời tiết Xã Cư K Róa 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Cư K Róa Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư K Róa
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:11

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Cư K Róa Thứ 4 - 19/06

30°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư K Róa
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Cư K Róa Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.13 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư K Róa
Độ ẩm

60 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.68 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Cư K Róa Thứ 6 - 21/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư K Róa
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Cư K Róa Thứ 7 - 22/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư K Róa
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.21 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư K Róa vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư K Róa