Thời tiết Xã Cư M'ta 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Cư M'ta Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư M'ta
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.95 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Cư M'ta Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.37 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư M'ta
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.95 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Cư M'ta Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.39 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư M'ta
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư M'ta vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư M'ta