Thời tiết Xã Cư San 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Cư San Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư San
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Cư San Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư San
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.97 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Cư San Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư San
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.57 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Cư San Thứ 6 - 21/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.35 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư San
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.29 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Cư San Thứ 7 - 22/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.31 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư San
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư San vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư San