Thời tiết Xã Đắk Wil 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.09 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.48 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 4 - 19/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.11 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.36 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Wil vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Wil