Thời tiết Xã Đắk Wil 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 7 - 15/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.63 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

CN - 16/06

Thời tiết Xã Đắk Wil CN - 16/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:16

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 2 - 17/06

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Wil Thứ 4 - 19/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Wil
Độ ẩm

58 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.38 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Wil vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Wil