Thời tiết Xã Ea Pô 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Pô Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Pô
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.55 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Pô Thứ 4 - 19/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Pô
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea Pô Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Pô
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.42 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Pô vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Pô